Постоянната комисия по заетостта одобри план-приема за 2021/2022 година само с един въздържал се, 133 от общо 235 паралелки след 7. клас са STEM

Повече професионални паралелки спрямо профилираните са заложени в държавния план-прием за училищата от областта. Това стана ясно днес на онлайн заседание на Постоянната комисия по заетост към Областната управа, на което началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова представи своята визия за приема за учебната 2021/2021 година, бройките, профилите и специалностите, за които ще кандидатстват 7-класниците.

За четвърта поредна година Пловдив залага повече професионални паралелки, отколкото профилирани – 64.26 срещу 35.74 на сто. 145 са професионалните паралелки с 5-годишно обучение, а 6 – с 3-годишно, като от тях 97 са STEM. 84 са профилираните паралелки, които ще приемат тази година седмокласници, 36 са в STEM направлението. Справката към момента показва, че завършващите са 5981 ученици (за сравнение миналата година са били 5748).

При фиксирана рамка от 236 паралелки с прием след 7. клас в Пловдивско училищата са предложили 231. Затова Регионалното управление на образованието е дало възможност на четири учебни заведения за допълнителна паралелка – над гласуваното от педагогическите съвети. Всички са професионални и са в пловдивските СУ „Христо Г. Данов“, СУ „Константин Величков“, СУ „Димитър Матевски“, както в селскостопанската гимназия в Белозем.

Така план-приемът залага общо 235 паралелки. Остава една паралелка в резерв, ако МОН потвърди преобразуването на ОУ „Христо Ботев“ в Стамболийски в обединено училище, за което има решение на местния общински съвет.

Киркова разказа накратко и за казуса, възникнал в петък, между СУ „Никола Вапцаров“ и Националната гимназия за сценични и екранни изкуства. Средното училище е предложило специалност „Компютърна анимация“, но се оказва, че я има в гимназията, която е на подчинение на Министерството на културата и не съгласува приема си с РУО. Оттам е дошло и недоразумението, въпреки препоръката на Киркова към всички училища да изпращат предложенията си и в РУО. След бурната реакция на директора Николай Томов, Педагогическият съвет на СУ „Никола Вапцаров“ се събира скоростно, за да промени предложението си и така, вместо „Компютърна графика“, залага „Графичен дизайн“.

От 47 членове на Постоянната комисия по заетостта, 28 гласуваха „за“, 19 са изпратили гласа си по електронната поща, само 1 – въздържал се. Това бе изпълнителният директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малките и средни предприятия Велизар Петров. Той не одобри разкриването на паралелка, която ще обучава екскурзоводи в асеновградското СУ „Св.св. Кирил и Методий“. То е едно от четирите училища, които трябваше да предложи нова специалност на мястото на чуждоезиковата си паралелка, според директивата на МОН. По думите на Петров обаче пандемията от Ковид-19 е ударила сериозно туристическия бранш, в част екскурзоводските услуги, затова е нелогично да се разкрива подобна паралелка. Още повече, че желаещите да работят като екскурзоводи, могат да завършат курс за професионална квалификация.

Допълнителен прием е заложен за ОбУ “Св.св.Кирил и Методий” в Калековец. Паралелката е една, но съчетава професиите “Машинен монтьор”, “Монтьор на металообработващи машини” и “Готвач”. Другата паралелка е в Професионалната гимназия по туризъм – “Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Математическата гимназия ще приеме две паралелки след 5. клас или общо 52 ученици.

Съгласуваният план-прием предстои да бъде защитен в МОН през март.