Сходен процент са на мнение, че има опасност от заразяване на педагозите, ако отворят детските градини, сочи проучване на “Подкрепа”

62 на сто от учителите се страхуват да бъдат квестори на предстоящите зрелостни изпити и националното външно оценяване. Това показва проучване на синдикат “Образование” на КТ “Подкрепа”. Много анкетираните заявяват, че са предпазливи да работят на място в училище и да следят за реда в изпитните зали.

„Този факт трябва да бъде отчетен от директорите, защото вероятно някои педагогически специалисти, основно над 55 години, от съображения за сигурност ще откажат да бъдат разпределяни като квестори”, коментира лидерът Юлиян Петров.

Подобен е казусът с детските градини и ясли. 59.2 на сто от участниците в допитването са заявили, че се страхуват от заразяване, когато отворят детските заведения.

От “Подкрепа” са на мнение, че МОН, работодателските и синдикалните организации в образованието трябва да стартират преговори за анексиране на действащия отраслов Колективен трудов договор. Целта е да се намерят възможности за  допълнителна форма на платен отпуск за заетите в системата, който да се ползва след отмяната на извънредното положение, но в рамките на календарната 2020 г. След 13 май на дневен ред ще е проблемът с осигуряването на заетостта и запазването на доходите, както на педагогическите специалисти, така и на непедагогическия персонал в образователните институции.

Отварянето на детските градини в началото на летния период ще е съпроводено с по-слаба посещаемост, което ще е допълнително затруднение относно осигуряване заетост за персонала, смятат от синдиката.

По думите на Петров към днешна дата са използвани възможностите за платен отпуск или създаване на частична заетост, а работодателите в системата вече са изправени пред избор как да уреждат отношенията си с някои работници и служители. Зачестили сигналите, че се упражнява натиск за ползване на неплатен отпуск „по инициатива на работника или служителя” като алтернативна мярка срещу прекратяване на трудовите правоотношения.