Споразумението за партньорство бе сключено през септември миналата година.

В проекта “Достъп до технологично модерна образователна среда” са включени 11-класници и зрелостници от четири гимназии

Споразумението за партньорство бе сключено през септември миналата година.

60 ученици влизат в предприятията на Тракия икономическа зона по проект „Достъп до технологично модерна образователна среда”. Той се реализира от клъстера ТИЗ с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Стартът на проекта ще бъде даден на 24 септември, когато ще присъстват мениджърите на 30 фирми.

Ученици 11 и 12 клас на Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий – с. Калековец, ПГ по селско стопанство – с. Белозем, Професионална гимназия по машиностроене – Пловдив и ПГ по хранителни технологии и техника – Пловдив, ще придобиват нужните за индустрията знания и умения в съвременна материално-техническа база. Целта е да бъде улеснена реализацията на младите хора в производствените предприятия в професии като машинен техник, машинен оператор, машинен монтьор, електротехник, мехатроника. Учебните занятия ще се водят в Центъра за професионално обучение „Тракия“.