Родителите на повече от половината малчугани, записани на ясла или градина, се възползваха от възможността и ги заведоха в детските заведения още в първия работен ден.

През последния месец бяха дезинфекцирани активните повърхности в сградите на всички 52 общински детски градини чрез нова немска нанотехнология, която осигурява трайна антимикробна защита срещу вируси и бактерии, в това число и срещу COVID-19.

За децата от първа възрастова до четвърта подготвителна група, средният процент на посещаемост е 65,7 %, показва справка на Община Пловдив. За яслените групи към детските градини този процент е 57 от записаните 245 деца. В самостоятелните ясли децата са били 1015, което е 67,5 % от записаните.

На влизане в яслата или детската градина медсестрите са мерили температурата на всяко от хлапетата, преди да го допуснат да влезе в своята група. Децата със симптоми са били връщани.

За да се предотврати струпване пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще бъде присъствено в детско заведение, вместо медицинска бележка, можеха да декларират, че не им е известно то да е било в контакт със заразно болни и че няма признаци на заболяване през последните 14 дни.

За децата, които възобновяват посещенията си в градини и ясли при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

В периода 4-31 януари отсъствията на децата, записани в предучилищна група в детска градина или училище, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.