Стартът на обходите бе даден миналия септември в пловдивския квартал Столипиново и самият министър Красимир Вълчев обиколи три адреса.

Най-много отпаднали и прибрани отново в клас са деца и ученици от Пловдив, Сливен, Стара Загора и София, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев

Стартът на обходите бе даден в пловдивския квартал Столипиново и самият министър Красимир Вълчев обиколи три адреса.
Стартът на обходите бе даден в пловдивския квартал Столипиново и самият министър Красимир Вълчев обиколи три адреса.

Спрени помощи на стойност 6.5 млн. лева за миналата година са върнати в училищата и могат да бъдат използвани за обща или допълнителна подкрепа на учениците. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работно заседание на Координационното звено по механизма за обхват и задържане на децата в клас. На терен са работили 1103 екипа с общо 11 632 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители, представители на местните комисии за борба с противообществните прояви, медиатори.

Вълчев заяви, че ще бъде засилена съвместната работа с общините по налагане и събиране на санкциите за родители, които не пращат децата си на училище. Посещаването вече е обвързано с помощите за отопление и с ползване на социални придобивки като общинско жилище. При натрупване на пет и повече неизвинени отсъствия могат да се спират семейните помощи. Такава възможност дава Законът за училищното и предучилищното образование.

17 297 деца са записани отново в образователната система и посещават детска градина или училище. Областите, в които има най-малко отпаднали и след работата на екипите е постигнато почти 100% приобщаване, са Габрово, Смолян и Враца. Най-много отпаднали и съответно върнати в системата са Пловдив, Сливен, Стара Загора, София. Върнатите в Пловдивско са 1145.  На старта на акцията 12 089 ученици в областта се оказаха в задължителната възраст от 4 до 16 г., без да посещават подготвителна група или училище. От тях към днешна дата за 5524 има сведения, че са в чужбина. За 3051 още няма информация какъв е актуалният им статус.

Промените в правилниците за приложение на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане позволяват на директорите да предлагат помощи в натура, като могат да определят вида им спрямо нуждите на децата – дрехи, обувки, пълно или частично покриване на такси за ясла или градина, детска кухня или столово хранене, допълнителни занимания.

Предвиждат се средства за покриване на транспортните и командировъчните разходи на учителите и експертите в РУО, ангажирани с механизма. Ще бъдат финансирани и  допълнителни часове по български език.