ОУ „Елин Пелин” представи интегрирани уроци пред ОУ „Евлоги Георгиев” от Дупница и гостува на ОУ „Хр. Ботев” в Пазарджик

Как скучните документи могат да станат интересни и полезни показаха на открит урок по история учениците от 6а клас на ОУ „Елин Пелин”, които направиха пътешествие в миналото и се озоваха в средата на IX век, когато България е била една от най-могъщите и силни държави, наред с Византия и Франкската империя. Участници в приключението бяха също ученици и учители от ОУ „Евлоги Георгиев” от Дупница, които гостуваха в града под тепетата по национална програма „Иновации в действие”.

Преподавателят по история Юлиана Николова накара децата да си представят, че близо до тях има паралелна реалност, където времето е спряло, а именити европейски владетели им помогнаха с разчитането на документи, запечатани с восъчен печат, изобразяващ Мадарския конник. Учениците въртяха даже колело на късмета, но трябваше да отговарят на въпроси от IX век, свързани с Крумовите закони, Търновския надпис на Омуртаг, мирния договор на Тервел с Византия от 716 година.

Залагайки на учене чрез правене и  преживяване, Николова постави задача на децата да пишат с мастило на състарени листи хартия, да изработят свой каменен надпис (върху по-мек материал), да съставят родословно дърво на Крумовата династия и карта на България от негово време.

Гостите от Дупница посетиха и дуален урок по български и изобразително изкуство на тема „Пейзажът и ролята му в литературата”. Разделени на пет групи, децата от класа получиха задачи, скрити в QR код, който трябваше да разшифроват с мобилните си телефони. Всяка група работеше на лаптоп. Първата описа пейзажа в „Хубава си, моя горо“ на Каравелов, като задължително условие беше учениците да маркират в текста на десктопа си онези части от текста, които представляват природно описание. На втория екип се падна описание на изобразените картини в „Отечество любезно, как хубаво си ти“ на Вазов. Третият екип имаше поръчение да направи описание по картина, четвъртият – да нарисува пейзаж със средствата на изобразителното изкуство, докато слуша Валс №7 на Шопен, а от петата група се искаше създаване на две истории – едната в унисон с пейзажа на десктопа, а другата – в контраст.

В домашната работа на учениците бяха въвлечени и родителите, които трябваше да бъдат интервюирани, за да споделят кой е любимият им пейзаж в художествено произведение.

Учителите и учениците от Дупница се включиха и в библиотечен урок в читалище «Гого Мавров”. Урокът бе завършек на дългосрочен проект с настоящите второкласници, които трябваше да отразят прочетените през лятото книги в читателски дневник. Разделени в екипи, децата си задаваха едни на други въпроси, свързани със заглавията от списъка за ваканцията, след което сглобяваха пословици за книгите.

Открит урок по български език бе проведен и в 4 в клас. Преподавателят Радина Стоева раздели учениците  на групи, които работиха върху “Дядовата ръкавичка” и по темата за богатство и бедност.

Пред гостите от Дупница учениците от 7 а клас припомниха различните предавателни механизми и предавки, които се използват за задвижване на машинни части. Те имаха за задача да сглобят опростен модел на предавателен механизъм.

Учители от ОУ „Елин Пелин”, заедно с директора Татяна Вангелова, също реализираха обмен в ОУ „Христо Ботев“ в Пазарджик. Те наблюдаваха иновативен урок по математика и английски език за събиране и изваждане на двуцифрени числа без преминаване, който се водел от двама учители. Въвеждането в темата станало чрез решаване на кръстословица с въпроси от всички науки, като на финала второкласниците трябвало да достиганат до името на патрона на училището. От непрозрачна торба те вадели със затворени очи предмети, които се използват в математиката, и ги назовавали на английски език, след което сваляли превръзката, преброявали ги и определяли цвета им, за да упражнят лексиката. За почивка от математиката, разпускали по команди, давани на английски. За обобщение на темата часът приключил с игра ала „Стани богат“.

„Посетихме и комбиниран иновативен урок на тема „Ecorobot, healthyfood-healthylife”,  проведен от трима учители. Учениците назоваваха частите на тялото на английски, като за онагледяване един от тях влезе в ролята на робот, облечен в кашони. Така се направи проход към екологията. Децата закичиха голо хартиено дърво с еко съвети на английски и български език. В коридора те бяха разделени на два отбора и се състезаваха в разделно събиране на отпадъци. Еко роботът беше жури и отсъди кой е отборът победител. Върнахме се обратно в класната стая, където децата издирваха информация в интернет през мобилните си телефони, и попълваха работните листове. Часът продължи с упражняване на английската граматика, като отново активно участие имаше еко роботът, а на финала учениците направиха изводи и заявиха желанието и отговорността си да пазят планетата чиста”, сподели впечатления Вангелова.

Пловдивските учители наблюдавали и иновативен комбиниран урок по география и български на тама „Европа и европейците. Настояще и бъдеще“, като седмокласниците показали отлични знания за столиците на европейските държави на електронната дъска. За домашна работа получили задача да изготвят проект за забележителност в Европа и за брошури „Моето мислено пътуване из Европа“.