Споразумението за партньорство бе сключено през септември миналата година.

Вицепремиерът Томислав Дончев откри Център за професионално обучение в „Тракия икономическа зона”, където ще повишават квалификацията си 600 работници и ученици годишно

Областният управител Здравко Димитров, началникът на Регионалното управление по образование Иванка Киркова и директорите на 6 професионални гимназии подписаха споразумение за развитие на професионалното образование. Това се случи днес на откриването на Центъра за професионално обучение в „Тракия икономическа зона”. Документът бе парафиран от ПГ по механотехника, ПГ по хранителни технологии и техника, ПГ по машиностроене, ПГ „Петър Парчевич” – Раковски, ПГ по селско стопанство – Куклен и ОбУ „Кирил и Методий” в село Калековец. Компании от ТИЗ имат сключени отделни споразумения за партньорство и с ПГ по електроника и електротехника.

Вицепремиерът Томислав Дончев, губернаторът, кметовете на общините Раковски, Марица, Куклен и зам.-кметът по образование и иновации на Пловдив Стефан Стоянов откриха Център за професионално обучение в „Тракия икономическа зона”. В него ще се обучават над 600 работници и ученици на година по различни специалности, с които да повишават уменията си. Планът е всяка година тази бройка да се увеличава. Курсовете ще бъдат интензивни, едноседмични, с откъсване от производството. За качеството на обучението се разчита на висококвалифицирани преподаватели и модерно оборудване и софтуер.

Всяко едно индустриално предприятие в ТИЗ може да участва предоставянето на техническото оборудване – средства, апарати, симулатори, както и в разработването или предоставянето на програмите за обучение според специфичните му нужди. Центърът осигурява лабораторна площ, подготвя преподаватели и организира обучителния процес според тези нужди.

„Експерти от различни ведомства пишат закон за индустриалните зони, чиято цел е да облекчи процедурите за инвеститорите”, посочи вицепремиерът Томислав Дончев. Държавата ще подпомага изграждането на индустриални зони, но без да ги финансира.