За първи път ще се проверяват знанията и на 4900 ученици в 10 клас

Повече от 111 000 ученици от 7 и 10 клас ще се явят на национално външно оценяване през тази седмица. Изпитът по български език и литература е утре – 16 юни, а по математика –  на 18 юни. На 17 юни ще бъде оценяването по чужд език, участието в което е по желание.

На национално външно оценяване трябва да се явят 5981 седмокласници от Пловдив и обастта. За първи път ще се проверяват знанията и на 4900 ученици в 10 клас.

НВО за 10 клас започва в 8 часа, а за 7 клас – в 9 часа.

Изпитът за кандидат-гимназистите е в две части. В първата част, в рамките на 60 минути, учениците решават тест от 25 задачи, от които 18 са с избираем отговор, шест – с кратък свободен и една – с разширен свободен отговор. През втората част, в рамките на 90 минути, седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Изпитът за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

За да избегне технически проблем с изтеглянето на изпитните материали, два дни преди първия изпит Министерството на образованието и науката организира стрес тест. Всички училища, в които ще се проведат национални изпити, влязоха в платформата на МОН, свалиха изпратения файл и го разархивираха с паролата под него. Не са постъпили сигнали за затруднения.

Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца.

Подготвени са изпитни зали за карантинирани ученици. Към 15 юни под карантина като контактни с болни са 16 седмокласници и 49 десетокласници.

На изпитите може да се ползва пишеща черно химикалка,  молив и гума, а за изпита по математика – също линия, пергел, триъгълник. Ако ученикът е с нарушено зрение, са разрешени брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.

Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60% правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка. Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.