Приети бяха само 149, сочат резултатите от текущото класиране

597 деца се състезаваха за 325 места в детските градини. От тях най-много са  подали заявления за яслените групи – 354. За първа възрастова група са кандидатствали 117 деца, за втора – 77, за трета подготвителна – 36 и само 13 деца за четвърта група. Част от децата, взели участие в текущото класиране, имат осигурени места, но желаят преместване в други детски заведения.

За класирането бяха обявени общо 325 свободни места, като само 81 от тях за децата в яслена възраст и 71 – за първа.

Приетите са общо 149 – 74 деца за ясли, 27 за първа група, 28 – за втора, 8 за трета подготвителна и 12 за четвърта група. Те трябва да се запишат при директорите на детските градини и ясли до 30 октомври.

След класирането на 22 октомври остават незаети общо 176 места. Все още има свободни бройки за първа група в новопостроената сграда на ДГ „Снежанка“, която предстои скоро да отвори врати.

Препоръката към родителите на останалите извън списъците, е да се запознаят с обявените вакантни места за следващото класиране на 10 ноември и да подадат заявления съобразно възможностите за прием. По-малкият брой точки за район, ако е различен от този по местоживеене, не е пречка за класиране, уточняват от общината. До 2 ноември ще бъдат обявени свободните места.