dav

23 са дуалните паралелки, профилираните паралелки – 87

5746 са местата в гимназиите, за които ще се състезават седмокласниците от Пловдив и областта. Местата са повече от учениците, които се явиха на национално външно оценяване, но право да кандидатстват имат и деца, които не са били на изпитите по български и математика, като резултатът от тестовете се приема за 0 точки.

5619 са седмокласниците, участвали на НВО по двата предмета, резултатите от които ще са решаващи за това в кое училище ще успеят да се класират. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

В тазгодишния държавен план-прием са заложени повече професонални паралелки, отколкото профилирани. Общият им брой е 221. За сравнение реализираните миналата година са били 219. Спазени са инструкциите на МОН за превес на STEM професиите, техническите профили и професионалното обучение.

129 са професионалните паралелки с 5-годишно обучение, а 5 – с 3-годишно. 87 са профилираните.

Приемът в ЕГ “Пловдив” се запазва както досега – 6 паралелки с английски и 4 с немски. В ЕГ “Иван Вазов” паралелките с английски, немски, испански и италиански са по 2 и 1 с френски. ФЕГ разкрива 3 паралелки с английски и 5 с френски. В Математическата гимназия паралелките са общо 8, две от които по професиите “Системен програмист” и “Компютърен график”. Останалите 4 са с английски, 2 с немски. Хуманитарната гимназия ще има 7 паралелки – 3 с английски, 2 с немски и по една с френски и руски.

Националната търговска гимназия възстановява приема в специалност “Застрахователно и осигурително дело”. Останалите 6 паралелки са по специалностите „Икономика и мениджмънт“, „Икономическа информатика“, „Съдебна администрация“, „Оперативно счетоводство“, „Митническа и данъчна администрация“, „Банково дело“.

7 са и паралелките в ПГ по хранителни технологии и техника – „Технология на биопроизводствата“, „Топлотехника“, „Технологичен и микробиологичен контрол“, „Контрол на качеството и безопасност на храните“, „Експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична техника“.

Рекорден брой от 9 паралелки обявява ПГ по електроника и електротехника – „Микропроцесорна техника“, „Елобзавеждане на производството“, „Автоматизация на непрекъснати производства“, „Компютърни мрежи“, „Компютърна техника и технологии“, „Приложно програмиране“.

8 са паралелките в ПГ по строителство, архитектура и геодезия – „Недвижими имоти“, „Архитектурна реставрация“, „Парково строителство и озеленяване“, „Транспортно строителство“, „Водно строителство“, „Геодезия“, „Строителство и архитектура“.

По 5 са паралелките с ПГ по дървообработване и по битова техника.

В СУ „Патриарх Евтимий“ е обявен прием за две паралелки по природни науки, една – обществени и една – „Икономическо развитие“. „Икономическо и информационно осигуряване“ е паралелката в СУ „Софроний Врачански“, а „Програмно осигуряване“ – в СУ „Хр.Г.Данов“.

Нови професии

Нови професии ще има в четири училища. Пловдивското СУ „Константин Величков“ обявява прием за „Консултант козметични, парфюмерийни и биопродукти и битова химия“. Преобразуваното от обединено в средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в село Калековец разкрива обучение за машинен монтьор. В Първомай СУ „Проф. Асен Златаров“ ще обучава за първи път по специалност „Туристическа анимация“, а ПГ по селско стопанство – машинни техници. Преобразуваното от основно в обединено училище „Пенчо Славейков“ обявява прием за две паралелки – производство на облекло и производство на мебели.

Дуални

23 дуални паралелки са заложени в държания план-прием за догодина.

В ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване –  първото училище у нас, което обяви редовен прием в тази форма, дуални паралелки ще има в специалностите „Мебелно производство“, „Полиграфия“ и „Производство на тапицирани изделия“. В ПГ по електроника и електротехника учениците ще усвояват знания чрез работа в реални фирми  по „Автоматизация на непрекъснати производства”,  „Електрообзавеждане на производството” и „Микропроцесорна техника“ . За втора година дуално обучение ще има в „Ана Май” – по „Моден дизайн”. В ПГ по механотехника отново обявяват дуални паралелки за „Мехатроника“ и „Машини и системи с ЦПУ”, а в асеновградската ПГ „Иван Асен II” специалностите са „Мехатроника” , „Електрообзавеждане на производството” и „Електрически инсталации“.

По настояване на бизнеса в Сопот се разкриват четири дуални паралелки по специалностите: „Мехатроника”, „Измервателна и организационна техника”, „Производство на хляб и хлебни изделия”, „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Три са дуалните паралелки в ПГ по транспорт – „Автотранспортна техника“, „Автомобилна мехатроника“ и „Спедиция, транспортна и складова логистика. Бизнесът е подкрепил ПГ по хранителни технологии и техника за дуални паралелки по специалностите „Експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ и „Топлотехника“.

СУ „Христо Ботев“ в Лъки отново ще се опита да реализира прием в дуалната „Обогатяване на полезни изкопаеми“, а ПГ по лозарство и винарство в Перущица – „Механизация на селското стопанство“. Преобразуваното от обединено в средно училище „Св.св.Кирил и Методий“ в Калековец  обявява прием за половин дуална „Металообработващи машини“. ПГ по селско стопанство в Първомай ще въведе принципа учене чрез работа за „Производство на облекло от текстил“ и „Машини и системи с ЦПУ“.

Центрове за подаване на документи

22 центъра ще приемат документи за прием в гимназия. Регионалният инспекторат по образованието предвижда училища гнезда във всяка от общините на областта,  плюс още 5 за Пловдив. Целта е да бъдат улеснени кандидатите, които имат проблем с онлайн подаването на заявления за участие в класирането.

Центровете за подаване на документи за участие в първи и трети етап в Пловдив са: ОУ “Екзарх Антим І”, СУ “Цар Симеон Велики”, СУ “Св. Софроний Врачански”, СУ „Пейо Яворов”. СУ „Найден Геров“.

Срокове

Подаването на заявление за участие в първо класиране ще се осъществява от 3 до 7 юли, а за трето – от 24 юли до 27 юли.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина: онлайн или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища центрове.

При подреждането на предпочитанията всяка паралелка трябва да се изписва като отделно желание поради дадената възможност едни и същи да правят по различен начин балообразуването. Класирането ще става по точки, като оценките от дипломата ще се преобразуват. Максималният сбор е 500.