329 не се явиха, сочат данните на Регионалното управление на образованието

5655 ученици от Пловдив и областта се явиха днес на национално външно оценяване по математика в края на четвърти клас. По данни на Регионалното управление на образованието 329 не са положили изпита.

В рамките на един астрономически час учениците трябваше да решат 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор и 2 текстови задачи за моделиране на математически модел, едната от които е с три подусловия.

В изпитния формат са включени задачи, които изискват прилагане на аритметични действия и умения за мислене, умения за извличане на информация от таблици, схеми и други източници, прилагане на наученото в нестандартна ситуация, включително в практическа житейска ситуация. Задачите обхващат основни математически знания и умения, свързани с  изучаваните области  на компетентност в началния етап – числа, геометрични фигури, измерване и моделиране. 24-та изискваше от децата да пресметнат колко цветя са засадени в градските паркове, а според условието на последната трябваше да изчислят присъстващите на цветно изложение.

Възможният максимален брой точки от изпита е 50.

Резултатите ще са готови на 7 юни.