Изпитите ще се проведат в 151 училища от Пловдив и областта, нови инструкции при копиране на аудиофайла с диктовката

5640 четвъртокласници ще се явяват на национално външно оценяване по български език и математика на 26 и 27 май. Изпитите ще се проведат в 151 училища от Пловдив и областта, показват данните на Регионалното управление на образованието.

1390 са квесторите, ангажирани с провеждането на теста по математика, за организацията на този по български – 1370. Там, където има видеонаблюдение, квесторите може да са начални учители от същото училище, но да не преподават на децата, които полагат НВО.

21 са децата със специални образователни потребности, поискали да се явят на изпита. Те ще бъдат настанени в отделни зали с консултант. Едно от тях ще пише на брайлова машина.

Преди копирането на аудиофайла с диктовката върху електронен носител, членовете на комисията за организация и провеждане на НВО трябва да се уверили, че на същия няма други записи. Това изискват Правилата за информационна сигурност на МОН. Другото изискване е размножаването на тестовете да се извършва в зала с видеонаблюдение, но без да се вижда съдържанието на изпитния вариант. На процеса по разкодиране може да присъства и представител родителите, за да се увери в прозрачността на процедурата.

Припомняме, че миналата година след проверка на всички 57 307 писмени работи от националното външно оценяване по български език и литература в 4 клас бяха открити около 90 теста, които съдържат диктовки с текст, различен от този в  изпитния аудиофайл. Оказа се, че в пет училища в страната на учениците не е пуснат изпратеният от МОН аудиофайл, а са диктувани съвсем други текстове. Директори на училища и квестори понесоха дисциплинарна отговорност за подменените диктовки.

В тазгодишните правила е посочено, че в случай на проблем с отварянето на изпитния материал, незабавно трябва да се уведоми МОН. Паролите се оповестяват половин час преди началото.

Регламентът за националното външно оценяване в 4 клас се доближава до начина, по който се провеждат изпитите в 7 и 12 клас. От две години насам текстът за диктовката не се чете от учител в класната стая, а е на аудиофайл. Другата промяна, която влезе в сила от 2020 г., е че децата пренасят отговорите си от бланката с въпросите в лист за отговори. Индивидуалната бланка ще съдържа баркод на всяка страница, както и маркирано място за вписване на трите имена и входящ номер на ученика. Тя ще бъде отпечатана в брой, отговарящ на броя на учениците, плюс 5 % резерв за всяко училище. След внасянето в залата на изпитния материал всеки ученик получава от квестора теста, а за изпита по математика – и лист за чернова, и се запознава с начина на работа. Квесторите ще пишат имената на децата върху бланките, за да се сведе до минимум рискът от грешки.

Времето за работа и по двата предмета е 60 минути. Всички ученици ще трябва да носят химикалка, пишеща с черен цвят. По математика са разрешени молив, гума, триъгълник, линия и пергел, но не е допустима размяна на пособия и вещи между децата.

Регионална комисия транспортира всички тестове до мястото на сканирането им. Всяка работа се оценява от двама независими проверители (задачите със свободен отговор). Срещу всеки баркод системата отразява окончателния резултат в брой точки. Оценяването на задачите с избираем отговор се осъществява в електронната система. Проверката става от служебен компютър в определен от началника на РУО оценителски център. Всеки оценител получава индивидуален код за достъп, необходим за идентифицирането му. 60 са ангажираните оценители от Пловдивско, но те няма да проверяват писмени работи на ученици от региона.