111 са подали заявление за изпит по желание по чужд език, 15 – за измерване на дигиталните компетентности

5445 десетокласници от Пловдив и областта се очаква да се явят на предстоящите национални външни оценявания. С резултата от НВО учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

Утре в 11 часа започва изпитът по български език и литература. Тестът включва общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има една задача за редактиране и една – с разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути.

Учениците трябва да са заели местата си в залите до 10.45 часа и да поставят в предварително подготвен плик с името на всеки мобилните устройства.

НВО по математика е на 16 юни. Тестът съдържа 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор. Изпитът продължава 90 минути.

На изпит по чужд език в края на 10 клас са пожелали да се явят 111 ученици, като английският език е най-често избиран, следван от немски, френски и испански. При условие че получат 60% и повече от максималния брой точки на изпита, постигнатото от учениците езиково ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка – А1, А2, В1.1 или В1., се записва в удостоверението им за завършен първи гимназиален етап.

Желание за явяване на изпит по ИТ за измерване на дигиталните им компетентности са заявили 15 десетокласници. Той ще се проведе на 19 юни.

Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.