543 деца взеха участие в проведеното текущо класиране за прием в детските градини и ясли. От тях най-много са малчуганите на яслена възраст – 309. За първа група заявления са подали 82 деца, за втора – 101, за трета  – 38, и само 13 деца са кандидатствали за четвърта група. 52 от участващите в класирането вече са записани в детско заведение, но желаят преместване.

За класирането бяха обявени общо 366 свободни места, като 111 от тях за децата в яслена възраст, 96 – за първа група, 52 – за втора, 35 – за трета, и 72 места за четвърта подготвителна група.

Класирани са общо 146 от кандидатстващите – 71 за детските ясли, 27 за първа група, по 20 за втора и трета група и 8 за четвърта възрастова група. Приетите трябва да се запишат до 11 октомври.

Незаетите места след класирането са общо 220. Следващото е на 21 октомври, а свободните места за него ще бъдат публикувани до 12 октомври.