Това са с 32 повече учебни заведения в сравнение с миналата година, става ясно от одобрения от правителството списък

Отпускат 32 млн. лева за обезщетения в образованието

542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. – с 32 повече от миналата година. 42 от тях са в Пловдив и областта.

Списъкът беше одобрен от правителството днес. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

32 млн. лева за обезщетения

Правителството отпусна 32 323 378  лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2022 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2022 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането e за сметка на планираните по бюджета на МОН за 2022 г. средства за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.