Синдикат „Образование“ направи национално проучване за ефективността на политиката на Националния инспекторат по образование и за рейтинга на учителите

51,9% от учителите са на мнение, че трябва да се усъвършенстват индикаторите за инспектиране и да се използват различни модели за оценка заради спецификата на учебните заведения. Това показват резултатите от национално проучване за ефективността на провежданите от Националния инспекторат по образование проверки, направено от синдикат „Образование“. Допитването е с цел приемане на критерии за качество, уточняват от синдиката.

Участниците в проучването – учители и директори, смятат, че тази политика трябва да остане в образователния закон, но да не се използва един и същи модел за оценка. Изследването установява, че трябва да бъдат изработени няколко модела от индикатори за инспектиране на качеството.

Друга голяма част от респондентите (42,9 %), смятат че трябва да се преструктурира дейността и финансирането на Националния инспекторат, за да се обхванат всички образователни институции в унисон в изискването на закона. Само 0,8 % от анкетираните са на мнение, че политиката трябва да отпадне от закона. Малка част смятат че  инспектирането е излишно.

Синдикатът прави и паралелно проучване за рейтинга на учителите. По данни на НСИ младите учители до 35-годишна възраст са едва 15.26%, а по статистика на синдиката над 70% от тях не остават в образователната система през първата година. Под 10% е съставът на мъжете педагози при младите учители. 69.3% от респондентите смятат, че за да има повече млади в системата, трябва да се повиши статусът на учителя.

Повече от половината от запитаните смятат, че институциите трябва да съдействат, партнират и формират доверие към учителите. 40.4% пък смятат, че е добре да се активизират наставничеството и менторството към младите за системата учители.