Настоящи директори, зам.-директори, учители и експерти влизат в битката за  31 училища в областта

51 кандидати за допуснати до участие в конкурсите за директори на 31 училища от Пловдив и областта. В рекорден брой учебни заведения предстои смяна на ръководствата, след като 14 школски шефове бяха пенсионирани. С нови директори ще бъдат и училищата, в които има временно изпълняващ длъжността. Конкурс е обявен и за ръководния пост на Специалното училище за ученици с увреден слух “Проф. д-р Стоян Белинов”. Подаването на документи приключи на 13 юли.

Недопуснатите са четирима, тъй като документите им не удостоверяват изискването за заемане на длъжността. Условието е да притежават диплома за висше образование (степен магистър) по професионално направление от класификатора, която да им позволява да формират норматив като преподаватели и да имат не по-малко от 5 години учителски трудов стаж. Сред другите изисквания са да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и да не са осъждани.

Допуснатите по документи се явяват на писмен изпит-тест с 50 въпроса за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността, а след това на интервю. Той ще се проведе на 27 юли в сградата на Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“. Комисията при събеседването ще оценява професионалната подготовка, организационните, комуникативни и административни компетентности на кандидатите. Те трябва да познават 33 закона и наредби, а така също Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

Седем са кандидатите да оглавят едно от най-желаните училища – Националната търговска гимназия. По информация на „Уча в Пловдив“ с най-големи шансове е зам.-директорът по учебната дейност Мариана Филипова. В продължение на четири години тя бе дясна ръка на директора Славейка Иванова, която се пенсионира. Филипова е преподавател по информационни технологии в гимназията от 1994 година.

Преподавателят по история и любимец на учениците – Михаил Крантов, също се кандидатира за поста. Неговият съименник Михаил Казанджиев, който в момента временно е начело на Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил, ще се бори и за Търговската гимназия. В битката влиза и Георги Джумайов – преподавател по английски език в ЕГ „Пловдив“.  Говори се, че той ще се състезава за ръководния пост и на Хуманитарната гимназия. За Търговската се кандидатира също Татяна Димитрова-Славова – зам.-директор на ОУ „Гео Милев“ в Белозем.

Зам.-директорът по учебната дейност на СУ „Пейо Яворов“ Мирена Попова се състезава за шефския стол на училището. Дългогодишният директор Сашка Кръстева се пенсионира.

В директорската надпревара влизат експертът по физическо възпитание в Регионалното управление на образованието Любен Жилков, който има ръководен опит от Спортното училище, както и бившият експерт по приобщаващо образование и настоящ зам.-директор на Математическата гимназия Ирена Душкова.

За ръководния пост на СУ „Димитър Матевски“ ще се конкурират Мариана Златанска, която е временно изпълняващ длъжността, и преподавателят по история от училището Елена Бижева.

Действащи директори също се включват в състезанието. Такива са директорът на СУ „Найден Геров“ – Емил Начев, Ваня Крайчева – директор на ОУ „Христо Ботев“ в Брестовица, Пенчо Токучев – директор на СУ „Христо Ботев“ – село Баните.

На предишните конкурси не бе избран директор на ОУ „Стоян Михайловски“, където Тинка Балабанова е временно изпълняващ. Тогава тя не успя да спечели и да стане титуляр, но сега се кандидатира отново.

Участие в надпреварата са заявили зам.-директорът на ОУ „Васил Петлешков“  – Петя Кирова, зам.-директорът на Ресурсния център – Златина Стаматова, преподавателят по химия Мария Баракова, началният учител от ОУ „Алеко Константинов“ Марияна Найденова, преподавателят по физика, математика и информатика от СУ „Климент Охридски“ – Детелина Милкотева, началният педагог от ОУ „Екзарх Антим I“ – Зорница Пранджева.

Ето и списъка с училищата, за които се провеждат конкурси:

ОУ „Панайот Волов“ – Асеновград

ОУ „Проф. Асен Златаров“ – село Боянци

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – село Стрелци

ОУ „Отец Паисий“ – село Песнопой

ОУ „Неофит Рилски“ – град Баня

СУ „Христо Проданов“ – Карлово

ПГ по жп транспорт „Хр. Смирненски“ – Карлово

СУ „Отец Паисий“ – Куклен

ПГ по селско стопанство – Куклен

СУ „Христо Ботев“ – Лъки

ОУ „Георги Бенковски“ – село Бенковски

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – село Войводиново

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – село Костиево

ПГ по кожени изделия и текстил „Иван Богоров“ – Пловдив

НУ „Климент Охридски“ – Пловдив

ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив

ОУ „Стоян Михайловски“ – Пловдив

ОУ „Панайот Волов“ – Пловдив

Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ – Пловдив

СУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив

СУ „Пейо Яворов“ – Пловдив

Национална търговска гимназия

ПГ по туризъм „Проф. Асен Златаров“

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – село Дълбок извор

ОУ „Гео Милев“ – село Белозем

ОУ „Петър Берон“ – село Чалъкови

ОУ „Христо Ботев“ – село Крумово

ОУ „Неофит Рилски“ – село Ягодово

ОУ „Христо Ботев“ – село Йоаким Груево

ОУ „Васил Левски“ – Хисар