72 ще бъдат включени в списъка за първи път

Общо 509 училища във всички 28 области на страната са включени ще прилагат иновативни практики през учебната 2021/2022 г. 42 от тях са в Пловдив и областта, става ясно от проекта на Решение на МС за приемане на Списък на иновативните училища, публикуван за обществено обсъждане.

72 училища от одобрените не са били иновативни през настоящата учебна година. Останалите са с продължаваща иновация или с приключващ проект през тази учебна година, но одобрени с ново предложение. Преди година правителството одобри списък с 504 училища.

СУ “Паисий Хилендарски” е сред новите пловдивски училища в списъка. Предвижда се поетапно въвеждане на иновациите в първия от класовете на всеки етап. В 1 клас от новата учебна година ще има две иновативни паралелки, които ще се обучават по нов метод  – Дизайн мислене. Той ще се прилага в учебните часове по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото.  В 5 клас ще има също две иновативни паралелки, за които се въвежда нов учебен предмет “Роботика и виртуална реалност”. Той ще се изучава от 1 септември до 14 септември по 3 часа дневно. Две ще са иновативните паралелки и в 8 клас. За тях се въвежда методът 1:1; т.е. обучението се осъществява в дигитална среда, като всеки ученик учи с хромбук, осигурен от училището, обясни директорът на училището Ирена Душкова.

В иновативните училища са въведени нови учебни практики, предмети и програми, класните стаи са подредени по нетрадиционен начин. Те кандидатстват за придобиване на статута в рамките на до 4 години и обхващат всички или част от учениците. Всяка учебна година се описват конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. Иновациите имат за цел да подобрят резултатите на учениците, да повишат мотивацията им за учене, участието в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност.

Комисията за иновативните училища е разгледала и оценила внесени нови 234 предложения за иновации от 234 училища. Най-много са проектите за нови методи на преподаване – 210, въвеждане на иновативни елементи в организацията и/или съдържание на обучението – 161, усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда – 132, и разработено по нов начин учебно съдържание, учебни планове и учебни програми – 84.

От регионалните управление на образованието положителна оценка са получили 223 проекта. Отрицателно е становището за 11 проекта, а на арбитраж са подложени 18 проекта.