Правителството одобри Списъка за учебната 2020/2021 година

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в за учебната 2020/2021 година. Това са 504 училища от 183 населени места в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. 44 от учебните заведения са в Пловдив и областта. Някои от тях са поредна година ще прилагат иновации, след като са преминали успешно през мониторинга на МОН, други ще въвеждат целенасочено нови подходи за първи път.

Иновациите са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране на управлението и обучението по различен и усъвършенстван начин, използване на експериментални методи на преподаване. Иновативните процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес, като за всяка учебна година са описани етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с развитието на учениците.

Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.