Докладите на конференцията “Слово и идеологии” ще бъдат оценявани от две национални журита

XXIII-та национална научна конференция за студенти и докторанти „Слово и идеологии“ ще се проведе на 20 и 21 май, посветена е на 200-годишнината от рождението Георги С. Раковски

Двадесет и третата национална научна конференция за студенти и докторанти под надслов „Слово и идеологии“ ще се проведе на 20 и 21 май в Пловдив. Събитието с международно участие се организира от Филологическия факултет на Пловдивски университет и от Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“.

Форумът е посветен на 200-годишнината от рождението Георги С. Раковски. В конференцията ще участват 50 докторанти и студенти в бакалавърски и магистърски програми от български и чуждестранни висши училища и институти – СУ, ПУ, ШУ, ВТУ, МУ–Пловдив, Университет в Крагуевац (Сърбия), Бакински университет (Азербайджан). Докладите ще бъдат оценявани от две национални журита по езикознание и литературознание.

Конференцията ще бъде открита на 20 май с церемония в 6-а аудитория на Ректората. От 11 часа започват заседанията в двете секции. Вечерта от 17 часа в 10-а аудитория ще има литературна среща с писателя Йордан Велчев на тема „Раковски и Балканите“.

На следващия ден заседанията по секции продължават. Включени са и дистанционни модули, в рамките на които чуждестранните и част от българските участници ще презентират научните си идеи. В 16 часа в 10-а аудитория ще бъде проведена церемония по награждаване на отличилите се участници. Ще бъде представен и третият брой на Годишника “Verba iuvenium“ („Словото на младите“), включващ най-добрите текстове от предходната конференция.