Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование подкрепи на свое заседание проекта на бюджета за образование за 2024 г., съобщиха от МОН. Членовете на съвета обаче подчертаха, че ще продължат да работят за постигане на поне 5% от БВП за средното образование в предстоящата средносрочна тригодишна прогноза.

Министър Галин Цоков представи и промените в Наредба 16, по която ще бъдат избирани директори на образователни институции и обясни, че целта на промените е да се задълбочи проверката на компетентностите и професионалния профил на кандидатите. По думите на Цоков е важна добрата координация между всички, ангажирани в образованието, за поетапното успешно стартиране на конкурсите.

На заседанието бе обсъдена и въведена промяна в Наредба 10 за организацията в училищните дейности, с която се дава допълнителна възможност за учениците да се явят на изпитите от националното външно оценяване по български език и литература, математика и за проверка на способностите при здравословни причини. Така децата, които са пропуснали изпити по здравословни причини, ще имат равен шанс с другите ученици. Промяната бе подкрепена от Отрасловия съвет.

Представено бе оценяването на проекти за изграждане на STEM центрове и кабинети – 1 105 предложения вече са преминали през първата процедура на одобрение.