Отново най-многото желаещи са за яслени групи

490 деца взеха участие в проведеното текущо класиране за прием в детските градини и яслите. От тях най-много са децата със заявления за прием в яслените групи – 282. За първа  кандидатстваха 77 деца, за втора – 94, за трета група – 30 деца и само 7 деца за четвърта. Част от децата, взели участие в класирането, имат осигурени места, но желаят преместване.

Обявените свободни места бяха общо 369, а кандидатстващите – 145. Всички приети следва да се запишат до 29 октомври. Не са необходими документи за доказване на адресната регистрация на децата, защото проверките са автоматични.

След класирането остават незаети общо 224 места, съответно за яслени групи – 29, за първа група – 64, за втора група – 45, и съответно 24 за трета и 62 за четвърта група. Все още има свободни места за всички възрастови групи в новопостроената ДГ „Перуника“, която отвори врати на 15 септември.

Следващото класиране е на 9 ноември. По-малкият брой точки за район, ако е различен от този на местоживеене, не е пречка за класирането. Директорите ще обявят свободните места до 1 ноември. http://dz-priem.plovdiv.bg/