548 учебни заведения попадат в списъка на МОН, публикуван за обществено обсъждане

50 училища от Пловдив и областта ще имат статут на иновативни през следващата учебна година. Общо 548 учебни заведения, с 6 повече от миналата година, попадат в публикувания за обществено обсъждане Списък на МОН. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Общо 252 проекта са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

69 училища, които през учебната 2022/2023 година не са били иновативни, сега имат одобрени проекти.

file:///C:/Users/USER/Downloads/PR_inovatini-2023-2024_dokladMS_04052023%20(1).pdf