Първото за 2021 г. класиране за детските градини и ясли се проведе по новите правила

Едва 67 малчугани се оказаха в списъците на приетите за ясла и детска градина на текущото класиране и първото, което се проведе по новите правила. В него взеха участие 459 деца. От тях най-много са в яслена възраст – 342. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 74 деца, за втора – 29, за трета и четвърта подготвителни групи – за 14.

За класирането бяха обявени общо 188 свободни места, като 31 от тях за яслена възраст, 45 – за първа група, 35 – за втора, 40 – за трета подготвителна и 37 места – за четвърта група.

В списъците на приетите попадат 31 деца за детските ясли, 13 за първа, 12 за втора, 7 за трета подготвителна и 4 за четвърта подготвителна група. Записването е при директорите на детските градини и ясли в срок до 12. февруари.

Родителите следва да представят необходимите документи за доказване на ползваните критерии. Подробна информация има на интернет страницата на електронната система – dz-priem.plovdiv.bg. Не са необходими документи за доказване на критериите, свързани с адресните регистрации – за регистрация по настоящ адрес на територията на град Пловдив, на съответен административен район, за еднаквост на настоящия и постоянния адрес, както и за регистрирането на един и същ настоящ адрес на всички деца от семейството. Предстои увеличаване на автоматичните проверки, съгласно предвидената нормативна възможност за осъществяването им при техническа осигуреност.

За половината от класираните 67 деца родителите са ползвали новия критерий за еднаквост на настоящия и постоянния адрес на децата. Постоянният адрес на родителите е този, който е вписан в документите им за самоличност.

В срок до 19 март 2021 г. ще бъдат обявени свободните места за първото основно класиране за прием (за класирането на 13 май) на родените през 2018 г. деца, т.е. за новите първи групи за учебната 2021/2022 година. След тази дата ще стартира подаването на заявления за кандидатстване. Данните в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

Следващото текущо класиране е на 23. февруари. Свободните места за него ще бъдат обявени до 15. февруари. Препоръката към родителите е да се съобразяват с обявените свободни места.