Английският е най-предпочитан предмет, избран от 1078 дванадесетокласници

4462 зрелостници от Пловдив и областта се явяват утре на втори задължителен зрелостен изпит. Той ще се проведе в 190 зали на 32 училища, показват данните на Регионално управление на образованието. За реда в изпитните помещения ще следят 742 квестори.

По профилиращ предмет се явяват 2174 зрелостници. Английският език е най-предпочитан предмет, избран от 1078 дванадесетокласници. 188 са предпочели философски цикъл. Кандидатите за ДЗИ по биология са 179, а по география и икономика – 170. 135 ученици са избрали предприемачество, 130 – математика, 85 са предпочели история, а информационни технологии – 64. На матура по немски ще се явяват 69 абитуриенти, 42 – на италиански, 48 – на испански, на руски – 37 и само 16 на френски език. Желаещите да пробват знанията си по химия са 8, а по информатика – едва 4. 21 ученици ще държат матура по музика. Нито един не е посочил физика и изобразително изкуство.

Вместо втора задължителна матура, завършващите професионално образование и обучение полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. За изпит по професия желание са заявили повече от 2289 ученици. От тях 1476 са подготвили дипломен проект, който ще защитават пред комисия. На теория с тест са предпочели да се явят 270, а на теория с тема – 539. Четирима ще докажат уменията си само на практически изпит.