118 деца взеха участие в последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища за учебната 2023/2024 година. 74 от тях са класирани, а 44 остават чакащи прием. Обявените свободни места бяха 398, но за некласираните желанията не са съвпаднали с възможностите на училищата.

Родителите на приетите следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 29 юни.

Родителите на незаписаните трябва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. В електронната система за прием училищата ще публикуват актуална информация след 30 юни, когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Очаква се намаляване в предварително определените с училищния план-прием паралелки, което ще ограничи наличните свободни места.

При записване на всички класирани на трети тур общият брой на записаните деца ще стане 3146 – с 50 повече от предходната година.

“Тенденцията за увеличаване на децата в първи клас продължава и тази година, като до септември очакваме ръстът на годишна база да достигне 3% от приетите деца или около 100 деца повече”, коментира зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище и имат поне един адрес на територията на град Пловдив, посочват, че има деца, записани в държавните и частните училища, преместени в други населени места в страната или чужбина, както и неоткрити на адресите.