Половината от анкетираните в допитването на СБУ и Сдружението на директорите се притесняват от странични ефекти при имунизация

Учителите имат положителна нагласа към ваксините и търсят научни доказателства за тяхната ефективност, но все още голяма част от тях не откриват достатъчно достоверна и надеждна информация. Необходима е по-сериозна разяснителна кампания от страна на РЗИ и други медицински авторитети в областта на имунологията. Това са изводите от проведена от Синдиката на българските учители анкета за нагласите, информираността и очакванията за начините на ограничаване и преодоляване на КОВИД-19 сред гилдията.

Анкетата е направена в периода 9-13 февруари 2021 г. от СБУ и Сдружението на директорите в средното образование. В онлайн допитването са участвали 13 177 учители, които са отговаряли на седем въпроса.

44% са заявили, че биха се ваксинирали, ако имат достатъчно достоверни данни за ефикасността и безвредността на ваксината върху различните възрастови групи. Повече информация за страничните ефекти би повлияла положително на решението на 33.8% от анкетираните, а увереността, че ще изградят траен имунитет към заболяването би мотивирала 31.9% от тях.

Процентът на тези, които твърдо са заявили желанието си да се ваксинират (27.3%) и все още колебаещите се (26.9%) сумарно е по-висок от процента на тези, които са отговорили, че на този етап не планират да се ваксинират (45.8%).

Най-силно влияние върху решението на учителите оказват експертните мнения на медицински специалисти, изразени в медии и социални мрежи (52.7%). Прави впечатление невисокият процент на доверие и влияние към личните лекари, който е едва 10.8%.

Желанието да се върнат към обичайния начин на живот е най-мотивиращо за педагогическите специалисти да се ваксинират (43%), както и убедеността им в ползата от ваксините (31.7%), и че само така могат да бъдат защитени при ежедневното общуване с учениците (16.9%).

Най-големите притеснения сред изразилите нежелание да се ваксинират са страх от евентуални странични ефекти (47.6%), липса на яснота дали ваксината няма да им навреди при наличието на други заболявания (32.4%) и липсата на доказателства, че ще ги пази ефективно за достатъчно дълъг период от време (31.1%). Само 11.3% са заявили, че не са привърженици на ваксините.

Главният източник на информация за ваксините срещу КОВИД-19 за учителите е телевизията – 71.5% от анкетираните, както и различните интернет сайтове – 37.1%. Сравнително слаба е информираността от РЗИ и медицинските лица в училище – 12.5%, както и от колеги и приятели – 11.4%.

Едва една пета от учителите (20.6%) оценяват наличната информация за ваксините като достатъчна и достоверна.

Последните данни на МОН показваха, че 24% от учителите в страната имат желание да се ваксинират, затова обявиха, че отново ще проучват нагласите им.

1 КОМЕНТАР

  1. Да на ваксините!
    Но дайте възможност на учителите, които се отказаха, а се бяха записали в списъците,
    да се ваксинират с Пфайзер. Направете нови списъци и РЗИ да ги ваксинират по групи, защото има училища където от записаните са се отказали заради Астра Зенека поне 50%.
    РУО да направи бързо нови списъци и да стикова нещата с РЗИ Пловдив.

Коментарите са затворени.