Новата модерна училищна библиотека на ПГ по хранителни технологии и техника.

72 на сто от новите книги пристигат като дарение, едва 15% от томовете са закупени с пари от школския бюджет, сочи годишният анализ

Новата модерна училищна библиотека на ПГ по хранителни технологии и техника.

42% от пловдивските ученици са потребители на училищните библиотеки. Това показва анализът на базата на предоставените данни за дейността на библиотеките за предходната учебна година. Статистиката бе коментирана на семинар с училищните библиотекари, организиран от отдел „Методичен“ на НБ „Иван Вазов“.

„През отчетната учебна година библиотеките показват постигнати добри резултати. Трябва да отбележа, че посочените данни са от 23 библиотеки. Част от библиотеките не са изпратили отчети. Регистрирани са 82 694 посещения, заетите томове са 92 868, предимно книги и периодични издания. Организирани и проведени са редица разнообразни дейности и събития, свързани с насърчаване на четенето и с отбелязване на значими празници и исторически събития и личности“, коментира Таня Пилева от отдел „Методичен“.

Като положителна тенденция бибилиотекарите отбелязват набавените 3 065 нови библиотечни документи, но тук следва уточнението, че 72% от книгите са пристигнали като дарение. Само 15% от училищата са успели да заделят от бюджетите си, за да обновят фонда. От основните училища, например, закупени книги има единствено в библиотеката от ОУ „Алеко Константинов“, а сред професионалните гимназии само ПГ по електротехника и електроника ръководството е заделила пари за закупуване на книги за библиотеката.

„Средствата, отделяни от ръководствата на училищата за обогатяване на училищните библиотеки, са изключително оскъдни. Разчита се основно на дарения, а те невинаги са подходящи за съответната библиотека, много често съдържат стари издания, които нямат приложение в съвременните условия. За електронни носители на информация изобщо не става дума. Библиотекарите са принудени да осъществяват своята дейност с наличната литература, а основната задача на всяка училищна библиотека е насърчаване на четенето, приобщаване на децата и младежите към книгата и създаване на навици за системно четене, развиване на функционалната грамотност“, казва още Таня Пилева.

По думите й, една много важна част от библиотечната дейност е провеждането на обучения за издирване, систематизиране, обработване, анализ и използване на информация от различен тип и вид на теми, съобразени с възрастовите особености на учениците. Това е начин за изграждане на умения за издирване на информация в речници, справочници, енциклопедии  за по-малките и в глобалната мрежа за големите – търсене в електронни каталози, бази данни, електронни енциклопедии и справочници, дигитални библиотеки. За съжаление дейността на библиотекарите в училище най-често се отъждествявала единствено с раздаване на книги.