Новата система намалява броя на желаещите да държат матура по биология като профилиращ предмет. Шестима ще се явят на максимално допустимия брой ДЗИ – 4

4192 са подали заявления да се явят на държавните зрелостни изпити в Пловдив и областта – тазгодишните зрелостници и завършили минали години. Това показва справка на Регионалното управление на образованието на база на молбите за допускане. 4128 ще се явяват на задължителната за всички абитуриенти матура по български език и литература на 18 май. На 20 май е втората матура по избираем предмет измежду профилиращите.

Зрелостници от Пловдивска област за първи път ще държат 4 нови матури – по предприемачество, информационни технологии, информатика и музика. Припомняме, че тази година завършва първият випуск, които в 11. клас избира профилиращи предмети по новия закон. По един от тях трябва да е втората задължителна матура.

Както на национално ниво, така и за зрелостниците от Пловдивско най-масов се очертава отново изпитът по английски език, за който са подали заявления 1033-ма зрелостници. За него, както и по другите чужди езици, ще има няколко варианта според това дали е бил изучаван интензивно. Нивата на трудност съответстват знанията, които се изискват според Общоевропейската езикова рамка.

Новата система намалява броя на желаещите да държат матура по биология като профилиращ предмет – 174. До момента тя  бе сред най-предпочитаните като общообразователен предмет. На география и икономика искат да се явят 106, на математика – 99. За италиански език заявления са подали 49, за испански – 44, за философски цикъл – 42, за френски – 40, за химия и опазване на околната среда – 34, за руски – 32. За първи път няма нито един желаещ за физика.

Новия зрелостен изпит по предприемачество ще положат 87 абитуриенти, а по информационни технологии – 81. На матура по информатика се очакват 9 зрелостници, по музика са само трима. Нито един не е избрал  изобразително изкуство.

Завършващите професионални гимназии ще държат задължителната матура по български, а втората вече е държавният изпит по теория и практика за професионална квалификация, без да имат право да избират матура от общообразователните предмети.

Матурата по професията пък ще се провежда в 3 нови формата. На 20 май 953-ма възпитаници на професионални гимназии от областта ще се явят на теоретичен държавен изпит по двата формата – с тест или разработване на изпитна тема. На същия ден е защитата за 1066 ученици, които са предпочели да завършат с дипломен проект. Училищата правят график за практическата част според спецификите на професиите.

Завършилите предишни години ще се явят на матура по български език и литература заедно с настоящите абитуриенти на 18 май. Ако искат да положат втори държавен изпит по избираем предмет, той няма да е на 20 май, тъй като тогава са ДЗИ по профилиращи предмети. Те ще се явяват на датите за матурите по желание.

За допълнителните държавни изпити по желание има заявени и профилиращи, и общообразователни предмети. От профилираната подготовка матури по избор ще има за общо 21 човека: 12 по математика, 6 по английски и по , по биология, физика и философски цикъл.

Желаещите за общообразователните пък са 299: 96 по математика, 63 по английски, 61 по биология, 30 по география и икономика, 29 по философски цикъл, 8 по история, 5 по физика, 3 по химия, 3 по информационни технологии, 1 по руски език.

Шестима зрелостници от Пловдивско ще се явят на максимално допустимия брой матури – 4 – двете задължителни и две допълнителни по тяхно желание.