Юристите от ПУ взимат по-малко от софийските си колеги – 830 лева, без значителна разлика в доходите са завършилите медицина

402708

Вузовете отличници ще си разделят общо 41 млн. лева като бонуси след поредната рейтингова система на МОН. Парите няма да отидат в общата университска хазна, а само за лидерите в съответното професионално направление. Бонусите за тази година обаче са едва 12,6% от финансирането за сектора. Според правителствения план до 2020 г. 60% от държавната субсидия ще се дават въз основа на представянето в рейтинговата класация.  Това ще стане възможно след гласуването на Стратегията за развитие на висшето образование, която е внесена за разглеждане в НС.

Кои са пловдивските висши училища на челни места? Аграрният университет е с две първи – за растениевъдство и растителна защита, а филиалът на Техническия университет е лидер в машинното и общото инженерството, комуникационната и компютърна техника. Университетът по хранителни технологии е начело в направление „Хранителни технологии”. Физическият факултет извоюва втора позиция за ПУ в направление „Физика”. Медицинският университет Пловдив е на втора позиция в направленията „Стоматология” и „Фармация”. За „Медицина” остава трети, като разликата с първия е само две точки. Втора позиция в рейтинга за музикално и танцово изкуство е отредено на АМТИИ.

Шест групи индикатори са използвани за измерването на качеството на родните висши училища. На всеки от тях е дадена отделна тежест. Така по ред на важността критерият „Реализация и връзка с пазара на труда“ получава 35%; „Учебен процес“ – 25%; „Научни изследвания“ – 20%; „Престиж“ – 10%; „Социално-битови и административни услуги“ – 5%; „Учебна среда“ – 5%. За първа година точки на всяко направление носи и получената от Националната агенция по акредитация оценка.

90% от критериите са извлечени от официални държавни регистри, а останалите 10 на сто от оценката на  зависи от преценка на възпитаниците за качеството на получаваните административни услуги или стаите в общежитията. Сециалността „Право“ все още е най-добра като качество в Софийския университет, но по отношение на заплатите УНСС вече води. Според данните на рейтинговата система възпитаниците на икономическия вуз се разписват под средно 990 лв. при 958 лв. за колегите им от Алма матер. По този показател на трето място се класира Югозападният университет в Благоевград, чиито абсолвенти са декларирали средни възнаграждения 938 лв. Младите юристи от Пловдивския университет вземат значително по-малко от софийските си колеги – 830 лв. Пред тях са дипломираните във Велико Търново, които са със заплата 943 лв.

Още по-голямо е неравенството при заплащане на завършилите икономически направления. Притежателите на диплома от Американския и Софийския университет могат да искат два пъти по-високо възнаграждение в сравнение с колегите им от другите вузове. Близо 1500 лв. е доходът на лидерите в класацията, докато в дъното на таблицата заплатите едва достигат 600 лв.

Без значителна разлика в доходите са завършилите медицина. Най-добре платени са докторите от варненския Медицински университет – 1167 лв. 1138 лв. получават възпитаниците на докторския вуз в Пловдив, а колегите им от Плевен са със 7 лв. „по-бедни“.

1 КОМЕНТАР

  1. Малко е, по хиляда лева отгоре на всички 🙂

Коментарите са затворени.