Община Пловдив стартира програмата за облагородяване на площадки и дворни пространства

Стартира приемът на документи за кандидатстване по новата подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“. Тя е част от общинската образователна програма за периода 2020-2022 г. Заделените средства са 400 000 лева.

„Въпреки извънредното положение продължаваме политиката за подобряване на общинската образователна инфраструктура. Докато тече онлайн обучение, ръководствата на училищата трябва да се възползват и да подготвят проекти за кандидатстване по програмата, която им дава възможност да обновят дворовете и да създадат условия за спорт и пълноценен отдих на децата“, каза кметът Здравко Димитров.

От финансиране могат да се възползват всички 52 общински училища. Средства ще се отпускат за ремонт на външни площадки и съоръжения, изграждане на открити спортни площадки, включително огради и осветление, цялостно облагородяване и дворните пространства. Финансовата подкрепа на общината е до 80%, но не повече от 40 000 лева. Училищата ще трябва да съфинансират останала част в размер на 20 на сто от стойността на проекта.

Задължително условие за настоящата година е кандидатите да представят технически или работен проект, придружен от подробни количествени сметки по приложимите части, схема за поставяне на съоръжения и минимум две оферти за строително-монтажни дейности.

Условията на програмата вече са изпратени на директорите на всички училища. Проектните предложения могат да се изпращат до 30 число на всеки месец до изчерпване на финансовия ресурс на имейл адрес education@plovdiv.bg или с куриер на адреса на отдел „Образование и бизнес развитие“. Специална комисия разглежда документите до десето число на всеки месец.