Пловдивски учебни спечелиха проекти по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Четири пловдивски училища ще получат приблизително по 3000 лева за активно включване на родителите в училищния живот. Те попадат в списъка на одобрените 178 от цялата страна по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Тя е насочена към изграждане на партньорство и взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. В тази посока ще работят ОУ „“Алеко Константинов“, което получава 2997 лева, ОУ Елин Пелин“ – 2988 лева, ОУ „Панайот Волов“ – 2738 лева и ОбУ „Йордан Йовков“ – 2999 лева. Водещото е желанието на родителите да се включат в училищния живот на децата им.

Предложените до момента от родителите теми за планираните срещи се отнасят до адаптацията на първокласниците в училищната среда, изпити и кандидатстване след 7-ми клас и професионалното ориентиране на учениците. Родителите искат да разговарят още за здравословното хранене на учениците, за емоционалното им състояние, както и за стимулирането им за четене. Чрез Националната програма за първи път се поставя условие срещите между ученици, родители и учители да се провеждат след заявен интерес от страна на родителите и по предварително зададени от тях теми. Срещите ще се осъществяват под формата на лекции, беседи, а някои и като състезания.

Програмата ще подпомага създаването на здравословна среда за обучение, която играе важна роля за формирането и развитието на личностните качества и социалната компетентност на учениците.