ОУ „Екзарх Антим I“, ПГ по транспорт, ОУ „Васил Левски“ в Караджово и ОУ „Ген. Карцов“ в Христо Даново са в първия випуск на програмата „Училища за пример“, през януари обявяват нов прием

Четири учебни заведения от Пловдив и областта вече четири месеца се обучават в курсове по лидерство в училище и избираеми програми, свързани с различни методи на преподаване. Те са сред пилотните 26 от страната, които се включиха в първия випуск на новата програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Тя е двугодишна и подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик. Участниците в първия випуск са избрани след отворена покана за кандидатстване и прецизен подбор от над 70 училища от цялата страна. От Пловдивска област това са ОУ „Екзарх Антим I“, Професионалната гимназия по транспорт “Гоце Делчев”, ОУ „Васил Левски“ в с. Караджово и ОУ „Ген. Карцов“ в с. Христо Даново.

През януари ще бъде обявен новият прием за 2021.

Програмата се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Програмата е наследник на Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“.

Училищните екипи работят върху развитието на професионалните учебни общности, обсъждат и помагат за споделянето и подобряването на преподавателските практики.

Освен обучения за лидерските екипи, в рамките на програмата училищата ще преминат през менторска подкрепа. Менторите ще ги посещават и ще им помагат при изпълнението на заложените цели.

Заради епидемичната обстановка на този етап обучението се провежда изцяло онлайн чрез видеоконферентни сесии и самостоятелна работа. Участниците предварително се запознават с предоставени материали и ресурси, а по време на самите срещи обсъждат и работят по прочетеното.