Няма пловдивско училище в топ 10 от националното външно оценяване

DSCF0925

На националните външни оценявания по четирите предмета в  4. клас в топ 10 няма нито едно пловдивско училище. Областта заема седмо място в страната по математика и „Човекът и природата” и отстъпва още няколко позиции по български език и литература и „Човекът и обществото”. Това показват анализите на Министерството на образованието от т.нар. малки матури, които бяха оповестени днес. На първо място по успех е Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” -София, следвано от началното базово “Михаил Лъкатник” в Бургас.

5920 ученици от 154 училища в областта са участвали в тазгодишното национално външно оценяване. Средният успех по четирите изпитни предмета е 76.26%, сочат данните на Регионалното управление по образованието. Максималният резултат от теста е 20 точки, което е равно на 100%. На 81.6%  се равняват знанията по „Човек и природа“, следвани от „Човек и общество“ – 76.02. На трето място се нарежда българският език със 73.95% и математика – 73.42.

Тенденция към все по-широка амплитуда между най-високите и най-ниските регионални резултати – това е изводът, който се налага от анализа на експертите.Изравняват се разликите в резултатите от задачите с избираем и със свободен отговор. Учениците постепенно придобиват ключови умения да избират и да доказват своя избор, да аргументират чужди твърдения, да извличат информация от текст, да решават задачи с приложен характер.

Децата разпознават видовете изречения по цел на изказване, правописа на думите с щ и правопис на звучна съгласна пред беззвучна. Изпитват трудности при разпознаване на главните части в изречението и при правопис на гласните в неударени срички.

По математика  четат и пишат многоцифрени числа, все по-уверено решават геометрични задачи, но като цяло ги затрудняват.