Общо 394 деца взеха участие в проведеното последно за 2021 г. класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив, но приетите са едва 37. Най-много са желаещите за яслените групи – 236. За първа група в класирането участваха 63 деца, за втора 68 и за трета и четвърта възрастови групи общо 27.

За класирането бяха обявени общо 193 свободни места. От тях местата за най-малките бяха 40, а за първа възрастова група – 49 места.

От 37 класирани 12 са в яслените групи, 11 в първа група, 6 във втора и 8 в групите за 5 и 6-годишни. Записването е при директорите на детските градини и ясли в срок до 20 декември.

Утвърден е Графикът на класиранията през 2022 година, който е публикуван на интернет страницата на електронната система в раздела с “Нормативни документи” и към „Ръководството за родителя“. Следващото класиране е на 20 януари 2022 г. Свободни места ще бъдат публикувани до 10 януари.