Най-високите минимални балове за втори тур са за „Право”, изцяло запълнени са бройките за „Психология” и „Физическо възпитание”

Първокурсниците в 39 специалности на Пловдивския университет ще се обучават без такси за целия период на следване по държавна поръчка, като средно повече от половината от местата за тях са заети след първо класиране. За бакалавърските програми в направление „Педагогика на обучението по…“ в редовна форма са запълнени 65.00% от местата, а в задочна – 70.00%. В редовна форма „Теология“ до момента са записани 53.33% от общия прием, а в специалностите в направление „Физически науки“ – 66.67% в редовна и 72.00% в задочна форма. При направление „Химически науки“ са заети 68.24% от бройките за редовно и 50.00% за задочно, а при специалностите в направление „Математика“ – 60.00% от местата в редовна форма.

Пловдивският университет е записал след първо класиране 2018 първокурсници по държавна поръчка, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Антон Илиев. Записани са и 374 студенти в платена форма.

Най-високите минимални балове, с които ще записват приетите на второ класиране, са в „Право“ – задочно, платена форма – 35.01 и „Право“ – жени, редовно обучение – 34.47.

След първо класиране изцяло запълнени са специалностите „Психология“ в задочна форма, държавна поръчка, както и „Физическо възпитание“ – мъже.

Запсването на приетите е от утре до 30 юли.

Трето класиране не е планирано, но ще бъде обявен допълнителен прием за запълване на свободните места в някои специалности, уточни проф. Илиев.

Все още не се е провел и изпитът по „Актьорство за драматичен театър“. Трите кръга ще се състоят на 7, 8 и 9 септември, а класирането ще бъде оповестено един ден след обявяване на резултатите.