Бейе Исмаилова се дипломира с най-висок успех 5.58 и взе наградата на ректора на Медицинския университет

06_diplomanti_foz_plvd_2015

38-годишната Бейе Исмаилова грабна наградата на ректора на Медицинския университет на тържествена церемония на абсолвентите от випуск 2016 на факултета по обществено здраве. 42 медсестри и 24 акушерки получиха дипломи от декана проф. Румен Стефанов.

Честта да произнесе слово при завършването от името на бакалаврите се падна на отличника на випуска – медицинска сестра Бейе Хилми Исмаилова. Тя завършва с най-висок успех – 5.58, за което ще получи индивидуално надписан от ректора плакет. Професионалният й избор е плод на дългогодишно разочароващо лутане в търсене на работа. Следва тежко следване и успех, който й дава криле да запише и магистратура. За нея пътят към чужбина не стои като предизивикателство, тъй като вече е приета на работа в частна клиника.

„Клетвата” на най-младите професионалисти по здравни грижи, която по традиция се полага, ще чете – акушерка Найме Рамаданова.

Клетвата на основоположника на професионалната сестринска грижа Флоранс Найтингел бе прочетена от акушерка Найме Рамаданова, а след нея дипломантите повториха:”… Ще се трудя честно да помагам на лекаря в работата му и ще отдам себе си за благосъстоянието на онези, които са оставени на моята грижа. Ще се отнасям грижливо и с любов към болния и здравия човек без да се влияя от неговата национална, религиозна, социална и политическа принадлежност”…

Средният успех от следването на випуска е добър 4.83. Голяма част от завършващите вече работят в клиниките и отделенията на големите болници в Пловдив – „Каспела“, „Селена“, „Св. Георги. Други продължават обучението си в магистърските програми.