Министърът на образованието представи новостите, свързани с оценка на качеството, атестирането, инспектирането и финансирането. Зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов презентира иновативни общински политики

370 директори и зам.-директори от цялата страна взеха участие в Зимната академия, организирана от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Правец.

Участие в обсъжданията взе и министърът на образованието акад. Николай Денков, който очерта предизвикателствата, които стоят пред МОН и институциите по отношение на оценка на качеството, атестирането, инспектирането, оценката на добавената стойност, учебните програми, учебниците, учебното време, финансовата обезпеченост на системата.

В дискусията със зам.-министър Мария Гайдарова и с директора на дирекция “Общо образование” Евгения Костадинова участниците в Академията обсъдиха проблемите, свързани с новата Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), новостите при тазгодишните ДЗИ, съгласуването на седмичните разписания, прилагането на компетентностния подход и на иновативни педагогически практики за постигане на ключови и преносими умения.

Пред председателя на парламентарната комисия по образование Ирена Атанасова бяха поставени и обсъждани  въпроси, отнасящи се до намеренията на законодателната власт за промени в системата и в Закона за предучилищното и училищното образование. Тя коментира и споразумението на коалиционното правителство в частта “Образование”.

В рамките на работната програма се включиха и експерти от МОН, които представиха финансовите рамки за календарна 2022 година.

Лектор по време на събитието бе и зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов презентира добрия пример на общината за иновативни политики в предучилищното и училищното образование.

Председателят на ДАЗД Елеонора Лилова представи акцентите в предстоящата Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца.

Професионалните срещи и дискусии бяха допълнени и с теми, свързани с продължаващата квалификация на директорите на образователни институции за разширяване и допълване на компетенциите му.