Дигиталният център на Педагогическия университет на ПУ позволява до 250 бъдещи учители да наблюдават едновременно урок в отдалечен училищен кабинет

360-градусова камера позволява на студенти да надникнат в тетрадките на деца в отдалечена класна стая или пък да видят израженията на лицата им, докато четат. Благодарение на новите технологии  250 бъдещи педагози могат да наблюдават едновременно урок в реално време в отдалечен кабинет, разпределени в различни зали или в домашни условия. При това ще могат да анализират видяното, без да нарушават работата на учителя в часа. За сравнение при традиционната форма на хоспитиране в класната стая могат да присъстват максимум 15 студенти.

Как е възможно това демонстрираха днес студенти и преподаватели от Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ заедно с учители и ученици от ОУ „Алеко Константинов“, които съвместно реализират проекта „Партньорство за успех“.

„Решихме да създадем система за уебинари и отдалечено наблюдение на уроци от класната стая. Студентите могат да изключат микрофона и да обсъждат видяното. Така спестяваме неудобството на децата, тъй като всяко външно присъствие ги разсейва и тревожи. От друга страна, колегите могат да споделят всичко, което ги вълнува по време на часа, без да го нарушават“, коментира зам.-ректорът на ПУ и двигател на проекта проф. Румяна Танкова. И благодари на двама директори на ОУ „Алеко Константинов“ – бившия Красимир Ангелов и настоящия Марияна Найденова за съвместната работа по осъществяване на иновацията.

Иновативният дигитален център дава възможност студентите да водят занятия по хоспитиране, където ще формират умения за практическо приложение на знанията, придобити по време на лекциите и семинарните упражнения по методика на обучението по български език и математика. Целта е да откриват достойнствата и несъвършенствата на наблюдаваните уроци в отдалечена класна стая чрез електронна среда, да се запознаят с подхода на колеги с дългогодишна практика и да предложат свои варианти на провеждане на урок.

 

За целта в класните стаи е инсталирана необходимата техника, която позволява на до 250 студентите да „присъстват“ на урока без да пречат. Третокурсници от специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“ видяха днес как старши учителят Нина Търева направи упражнения за глагол с 4 б клас. Урокът започна с двигателни упражения. Докато даваше указания на децата да движат главата и ръцете, тя въведе и темата на урока, който премина като приказка за глагола. Четвъртокласниците влязоха в ролята на рицари, които трябваше да спечелят царската дъщеря.

Началният педагог Гергана Стоицова представи урок по четене, като камерата позволяваше на студентите да се разхождат заедно с нея в класната стая, а на мултимедийния екран – да увеличават отделни елементи.

На демонстративните уроци присъстваха зам.-ректорът по международно сътрудничество и академична мобилност доц. Надя Чернева, деканът на Педагогическия факултет проф. Владимира Ангелова и началникът на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова.