Само 21 на сто от ориентираните искат да станат инженери, показва проучване на Образователно-индустриалния борд, който днес обсъди кариерните дейности за следващата година

34 на сто от седмокласниците не са избрали средно училище, в което да продължат образованието си. Това показват данни от проучване на Образователно-индустриалния борд в Пловдив, представени на кръгла маса “Повишаване на интереса на децата към индустрията и технологиите”. На форума присъстваха представители на индустрията, които обсъдиха дейностите през 2020 година, насочени към кариерното ориентиране на децата от основните училища.

На въпрос дали са избрали професия, в която искат да се реализират в бъдеще, само 21 на сто от учениците отговарят, че искат да станат инженери. 10% са посочили „програмист”, а останалите 69 са изброили други професии.

В допитването, поръчано от борда, на шестокласниците е зададен въпрос в какъв тип гимназия искат да учат, като малко повече от половината заявяват, че избират профилирана. Всеки трети заявява, че предпочита професионална, а 16 на сто – общообразователно училище.

Основният фокус на дейността на борда е насочен върху ранното кариерно ориентиране на децата, и то към специалности, от които пазарът на труда се нуждае. Затова основен акцент са технологиите. През 2019 година 253 деца са посетили производствени предприятия, за да се запознаят отблизо с технологичния процес, а други 163 са гостували на професионални гимназии.

За тази година бордът залага отново кариерно ориентиране на място в компанията, съпроводено с демонстрации, работилници на открито в основните училища и публични пространства. Към момента партньори на борда по програмата за ранно кариерно ориентиране са 12 предприятия, 10 основни училища и 3 професионални гимназии.