Предложението ще се гледа на предстоящата сесия на ОбС

Сумата от 3,45 млн. лева от бюджета на Община Пловдив за 2024 година да бъде отделена за строежа на нова сграда за нуждите на ОУ „Княз Александър I“. Предложението на зам.-кмета по строителство и инвестиции ще бъде гледано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 13 юли.

Припомняме, че общината проведе обществена поръчка за строителен надзор и сключи договор с „Пловдивинвест“ АД на стойност 21 600 лева. Обществена поръчка бе проведена и за инженеринг. Вече е избран изпълнител на обекта – ДЗЗД „Образователна инфраструктура Пловдив“, която е предложила оферта за извършване на всички необходими дейности – 7,15 млн. лева. Предстои подписване на договор за строителство.

На този етап осигурените финансови средства са 4,9 млн. лева от МОН и 173 000 лева от бюджета на Община Пловдив за 2023 г.

За да бъде подписан договор с избрания изпълнител за инженеринг, е необходимо общината да заложи средства в размер на 3,45 млн. лева с ДДС, които към момента са недостатъчни, за да се покрие общата стойност на проведените обществени поръчки, се казва в предложението на зам.-кмета Райчев.