От подалите заявления за прием в градините 522 деца, класирани бяха едва 130

Кризата за места в яслените групи продължава, показват резултатите от текущото класиране за прием в детските заведения, в което взеха участие 522 деца. От кандидатствалите 339, места са се намерили за 59. За първа и втора възрастова група заявления за участие са подали по 72  деца, като са били класирини съответно 35 и 15. Най-много са били вакантните места за подготвителните групи 43 – за трета и 80 за четвърта, но класираните деца са съответно 12 и 9. Всички приети следва да се запишат при директорите на детските градини и ясли до 2. декември.

След класирането остават незаети общо 215 места, съответно за яслени групи – 7, за първа – 75, за втора група – 31, и за подготвителните групи съответно 31 за трета и 71 за четвърта. Анализите показват, че 34 от некласираните деца са записани и посещават детски заведения, но желаят преместване по различни причини.

До края на календарната 2019 година ще бъде проведено още едно класиране – на 12 декември. Свободните места ще бъдат обявени до 3.декември. Предстои утвърждаване на графика на дейностите за следващата календарна 2020 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg