За неприетите 89 предстои трети етап, заявленията се прехвърлят автоматично или родителят пренарежда училищата

20170614_092022-1

338 кандидат-първолаци са приети на второто електронно класиране за  ученици за 2017/2018 учебна година в общинските училища на Пловдив. В него взеха участие 427 деца, които кандидатстваха за обявените 736 свободни места. Резултатите показват, че са 79,6 % са в списъците на приетите по първо желание. За тези деца предстои записване в срок до 23. Юни. Дотогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка от училищните комисии. Не се изисква удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата, тъй като проверката е автоматична.

За некласираните 89 деца предстои трети тур. Той ще бъде проведен на 4 юли. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 26 юни. Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 2. юли. За внасяне на молби на хартиен носител в училищата срокът е 29 юни.

Най-много – 79, са свободните места в район “Северен”, 78 са в “Източен”. 69 са непопълнените бройки в училищата на “Южен”, а 49 – на тези в “Западен”. 48 деца още се чакат за школата в “Тракия”. Най-малко – 47, са в “Централен”. Има още 7 места за втората сграда на ОУ “Душо Хаджидеков” (бившето ОУ “Г. Бенковски”).

При обявяване на свободните места за трето класиране ще бъде спазен чл. 11 от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища. След анализ на броя на записаните и броя на все още необхванатите може да се направи корекция в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите ще бъдат уведомени за промяната чрез обявяване на актуален брой свободни места за трето класиране.

Заявленията се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръката е да се подадат нови, съобразени с вакантните. За целта е необходимо родителите да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.