Проектите за модернизация за образователната среда ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

Над 326 млн. лв. ще получат училища и детски градини за нови класни стаи, STEM кабинети и ремонти до 2026 г.  Проектите за модернизация за образователната среда ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В общините с недостиг на места в училища и детски градини ще се отпускат средства за пристрояване и надстрояване вече съществуващи сгради. Това ще става и ако училището няма възможност да премине на едносменен режим на обучение.

Основната цел на финансовата подкрепа е да се създадат условия за равен достъп до образование като се изгражда иновативна, енергийно ефективна и мотивираща образователна среда.

Чрез своите проекти училищата и детските градини трябва да подобрят достъпа на хората с увреждания до сградата. Образователните институции ще имат възможност да оптимизират вътрешното си пространство с оглед бъдещи пандемии и извънредни ситуации.

Още за условията:

http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1039