Истинският демографски проблем не е намаляване броя на населението, а увеличаване дела на ниско образованите, заяви днес просветният министър Красимир Вълчев

image

31,9% от напусналите страната са висшисти, а само 4,8% са с начално образование. Това са най-новите данни за миграцията, представени днес от политическия психолог проф. Антоанета Христова в дискусия на тема „Образование и демография“ в Софийския университет. Тя беше категорична, че с демографията са свързани всички останали политики, така че е необходим консенсус на национално ниво за преодоляване на демографската криза.

Образованието и мерките за ограмотяване са част от действията, които могат да доведат до намаляване на миграционните процеси, както извън страната, така и вътре в границите й, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев, който също участва в дискусията.  Той е на мнение, че колкото повече расте делът на неграмотните, толкова повече се увеличава желанието за миграция на останалите.  По думите му, образованието до 16 г. е конституционно задължение и институциите имат право на принуда, когато става дума за отпаднали или непосещаващи училище деца до тази възраст. Министърът допълни, че е необходим политически консенсус за трайна политика за превенция на отпадането от училище.

“Истинският демографски проблем на България не е намаляването на броя на населението, а увеличението на дела на ниско образованите хора. През следващите години миграцията ще е културна, не икономическа, образованите ще искат да избягат от необразованите. За да се реши този проблем специална роля имат учителите“, отбеляза министър Вълчев.

В своя доклад той акцентира върху важността на задължителното образование, така и на необходимостта от наличие на мотивирани учители. Увеличението на възнагражденията следва да стимулира повече млади хора с добри резултати да станат учители. Диференцираното повишение ще е за онези преподаватели, които работят с деца от уязвими групи и в погранични или планински райони. За тях условията са по-трудни и те трябва да бъдат стимулирани“, обясни Вълчев.