Училищата, които искат да кандидатстват за включване в мрежата на иновативните учебни заведения, трябва да представят проекти до 31 януари. Формулярите се подават онлайн (ischools.bg) и в тях е необходимо да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училище. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание или в 10% от учебните планове и програми на съответния образователен етап. Нов или интегративен учебен предмет е допустим в раздел А от учебния план само в средната степен (I гимназиален етап и II гимназиален етап).

Всички одобрени проекти влизат в сила за учебната 2024/2025 година.

В Списъка могат да влязат държавни, общински и частни училища. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет, от Обществения съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията.

До 31 януари 2023 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища могат да подават проектите си. Всеки от тях ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Ако училището вече е в списъка на иновативните, но желае да разшири обхвата на иновацията през следващата учебна година, като включи други ученици и паралелки, не следва да кандидатства пак с нов проект. Достатъчно е да опише промяната, която предстои за учебната 2022-2023 година. Тя става неразделна част от одобрения вече проект. Всяко училище кандидатства само с един, в който може да включи множество елементи и видове иновации.

Училища в Списъка на иновативните с изтичащ 4-годишен срок тази година нямат право да кандидатстват по чл.70, ал.5., а следва отново да подадат документи.

В платформата ще се влиза само от експертите, които са определени от Регионалното управление на образованието чрез персоналните им акаунти. Началникът на РУО извършва мониторинг на иновативната дейност и дава становище за резултатите. Създаденият профил за РУО в платформата ще се използва както за мнение на проектните предложения, така и за оценяване на резултатите от проведения мониторинг.

До 31 май 2024 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. Критериите за оценка са ясна и конкретна цел, съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти и възможност за проследяване на въздействието от иновацията.

Анализите показват, че броят на иновативните училища в Пловдивско се увеличава с всяка изминала година. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.