3057 първокласници ще прекрачат училищния праг в общинските училища в Пловдив. По последни данни 80 деца са записани в първи клас в държавните и частните училища в града. В 52-те общински училища през новата учебна година ще се обучават 700 деца в подготвителни групи (за 5- и 6-годишни деца) и над 33 200 ученици от І до ХІІ клас.

В системата на средното образование в град Пловдив са обхванати общо 53 000 деца и ученици.  11 000 деца се обучават и възпитават в 58 детски градини. 77 са училищата с над 42 000 ученици в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, комбинирана, дуална и самостоятелна форма на обучение.

Осигурени са за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за всички деца от подготвителните групи и учениците от I до VII клас по подадена информация от общинските детски и учебни заведения.

През изминалата година в професионалните гимназии в града функционираха общо 9 дуални паралелки със 170 ученици от VIII до XI клас. За новата учебна година са сформирани нови 10.