Началото на сътрудничеството между университета и училището бе дадено от началото на учебната година

Тридесет педагогически специалисти от  ОУ “Димитър Талев” са подали заявка за учители наставници при  практическата подготовка и квалификация  на студентите от  ПУ “Паисий Хилендарски”. Сътрудничеството между висшето учебно заведение и основното училище стартира от началото на тази учебна година.

“Сътрудничеството е израз на стремежа ни да предлагаме качествено образование, което непрекъснато надграждаме. Мултиплицирането на педагогическото майсторство на учителите с опит към кандидат-учителите е безспорно работещ инструмент за приемственост и качество на образователните продукти, както на училището, така и на университетите”, мотивира се директорът Ирина Чолакова.

Към момента 70 студенти от Педагогическия и Филологическия факултет влизат в учебни часове, за да наблюдават интерактивни и иновативни методи на преподаване, техники за мотивиране и поощрение, критерии за оценяване напредъка на учениците.

ОУ “Димитър Талев” е иновативно училище от 2018 г. През юни т.г. бе домакин на регионален форум по НП “Иновации в действие”, на който представи резултатите от реализиран в рамките на четири години проект “С иновации за ефективно образование към успешни личности”.

“Потърсеното от страна на Пловдивския университет сътрудничество с нас е стимулираща оценка за начина, по който правим ефективно обучение и организираме образователната среда. Влизайки в ролята на наставник, който и оценява качеството на изпълнение на поставените задачи от стажант-учителя, колегите са още по-мотивирани, уверени и отговорни за постигане на високи резултати от труда им. За университета пък това е приемственост при подготовката на бъдещите учители”, добавя Ирина Чолакова. И добавя, че 30% от учителите в училището са стартирали кариерата си направо от студентската скамейка.