Новият еко кът, какъвто ще има и в ОДК, ще бъде изграден след спечелен проект от конкурса „Обичам природата – и аз участвам“. 6 детски градини и една ясла също получават финансиране за открити екологични пространства

30-метрова алея на знанието ще бъде оформена в двора на СУ „Цар Симеон Велики“ по проект „Еко свят“. Тя ще бъде реализирана след спечелено финансиране от конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ по ПУДООС.

12 информационни табели ще оформят училищната алея, които ще съдържат подробни описания на видовете от флората и фауната на училищния двор. Учениците сами ще ги изготвят и ще опишат характеристиките на растенията, като данните ще се обновяват периодично.

Проектът предвижда обособяването на три зони. В зоната за обучение ще има зелена класна стая с дъска и дървени пейки, където ще се водят часове по природни науки и час на класа.   Втората зона е ботаническият кът, който ще бъде оформен от децата. Зелени патрули ще следят за реда и чистотата. Третият е алеята. Изготвянето и разпечатването на информационните брошури по проекта ще бъде възложено на гимназистите от специалност „Софтуерни и хардуерни науки“.

Район „Централен“ получи одобрение за общо 11 проекта по ПУДОС. Екологичен кът се предвижда в двора на Общински детски комплекс и ДГ „Незабравка“, монтиране на аквариум – в ДГ „Каменица“, обособяване на екологична занималня – в ДГ „Радост“ , на екологична площадка с лаборатория на открито – в ДГ „Майчина грижа“. Отворена класна стая ще бъде изградена в ДГ „Мирослава“, а в ДГ „Снежанка“ ще бъдат създадени кътове с растения и живи животни.

Детска ясла „Приказен свят“ пък е първата в Пловдив, която спечели проект по ПУДООС. Със средствата от него ще бъде модернизирана съществуваща площадка за игра.