Само един не е допуснат до участие в писмения изпит, който ще се проведе на 27 февруари в Националната търговска гимназия

29 кандидати ще се състезават за директори на 18 училища от Пловдив и областта. Това става ясно от списъка на допуснатите до писмения изпит, публикуван от Регионалното управление на образованието. Той ще се проведе на 27 февруари в Националната търговска гимназия. Недопуснатият кандидат е само един. Освен документи, кандидатите за школски мениджъри трябваше да подадат и концепция за управление. Сред участниците в надпреварата са и временно изпълняващите длъжността директори на някои от учебните заведения.

Общо 41 са учебните заведения, в които има временно изпълняващи длъжността или хора в пенсионна възраст, но селекцията ще е поетапна.

Ето първите 18:

ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци, община Брезово

СУ „Христо Ботев“ – Лъки

ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ – с. Царацово, община Марица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Дълбок извор, община Първомай

Основно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Чалъкови, община Раковски

ОУ „Христо Ботев“ – с. Крумово, община Родопи

ОУ „Княз Борис Първи“ – с. Богданица, община Садово

ОУ „Васил Левски“ – Хисаря

ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив

ОУ „Княз Александър I“ – Пловдив

СУ „Найден Геров“ – Пловдив

СУ „Симон Боливар“ – Пловдив

ОУ „Васил Петлешков“ – Пловдив

НУ „Христо Ботев“ – Пловдив

СУ „Никола Вапцаров“ – Пловдив

СУ „Братя Миладинови“ – Пловдив

ОУ „Христо Ботев“ с. Паничери, община Хисаря

В комисиите за избор се включват трима представители на Регионалното управление на образованието, определени от началника, и по един представител на съответната общинска администрация и на Обществения съвет в училището.

Конкурсите ще протичат в два етапа – писмен и събеседване. Кандидатите, получили минимум 30 точки на теста, ще бъдат допускани до втората част. Акцентът е върху решаване на казуси, пряко свързани с работата и отговорностите на ръководителите в училищното и предучилищното образование. В тях ще се изисква да се демонстрира не просто познаване на нормативната уредба, но и прилагането на професионалните компетентности.

Казусите ще бъдат предоставяни от МОН и ще бъдат генерирани в деня на съответния конкурс. Кандидатите ще трябва да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, поставени от членовете на комисията по провеждане на конкурса, но те ще са ограничени само до съдържанието на съответния казус, по който е работил кандидатът и който ще бъде съобразен със спецификата на съответната образователна институция.

Припомняме, че до момента решаването на казусите бе част от писмения тест. Сега те се преместват към устната част с мотива, че по този начин могат да се анализират и проследят разсъжденията на кандидата, което ще спомогне за по-прецизно оценяване по зададените критерии.

При провеждане на двата етапа на конкурса се осигуряват видео наблюдение и запис като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно провеждане на изпита.